Baggrund

Lokalplanen er udarbejdet med baggrund i et ønske fra kommunen om at sælge den tidligere daginstitution Kernehuset som helårsbolig. Institutionen flytter fra ejendommen til en ny og større institution beliggende i det nordlige Tølløse tæt ved Tølløse Centralskole. Ejendommen har været omfattet af den tidligere gældende lokalplan 1.10 som kun tillod anvendelse af ejendommen til institutionsformål. Det har derfor været nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan der også giver mulighed for at anvende ejendommen til boligformål. Samtidig fastholdes muligheden for anvendelse som institution.

Luftfoto af lokalplanområdet

Formål

Lokalplanen giver mulighed for at anvende Kernehuset som helårsbolig og dertilhørende boligindretning med tidssvarende installationer. Ejendommens karakter, hvor en koncentreret bygningsmasse er placeret samlet på den store åbne grund, sikres for fremtiden. Med den begrundelse at denne karakter er et værdifuldt rumlig modspil til de omgivende parcelhuskvarterer, der bidrager til en rumlig og visuel diversitet i områdets fysiske miljø (se illustration der viser områdets rumlige struktur).
Lokalplanen sikrer desuden et eksisterende beplantningsbælte langs den vestlige afgrænsning af området. Beplantningsbæltet er beskrevet i den tidligere gældende lokalplan, og bidrager både visuelt og rumligt i området. Beplantningsbæltet er desuden et bærende element i ejendommens karakter som er med til at understøtte ejendommens størrelse der adskiller sig fra de omkringliggende parcelhushaver.
Derudover indgår ejendommen i en værdifuld sammenhæng med de omkringliggende friarealer, hvor fornemmelsen af et åbent og grønt forløb opnås som følge af den lave bebyggelsesprocent.

Områdets rumlige struktur.