Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at anvende Kernehuset (tidligere daginstitution) som helårsbolig. Som følge deraf gives mulighed for opførelse af udestue i tilknytning til hovedbygningen og opsætning af solceller på taget. Samtidig fortsætter muligheden for at anvende ejendommen til institution.
Ejendommens karakter, hvor bebyggelsen er koncentreret på den nord/østlige del af den store grund sikres vha. byggefelt og bebyggelsesprocent.
Lokalplanen sikrer et eksisterende beplantningsbælte langs den vestlige afgrænsning af området, der er med til at understøtte ejendommens størrelse og karakter, og bidrager til den samlede oplevelse af et åbent og grønt forløb i sammenhæng med de eksisterende grønne områder.
Lokalplanen medfører at beplantningsbæltet ikke længere er offentlig tilgængeligt som det tidligere har været, idet at området bliver privat ejendom.
Institutionens tidligere p-plads areal bliver en del af ejendommens matrikel og er ikke længere offentligt tilgængelig.