Lokalplanområdet

Kernehuset ligger på en 5470 m2 stor grund midt i et større parcelhusområde beliggende i den syd/vestlige del af Tølløse. Bygningen er en (gul) murstensbygning opført i 1990 med en grundplan formet som et kryds hvor de fire længer strækker sig mod de fire verdenshjørner.
Ejendommen kobler sig på den sydlige ende af Sejergårdsvej der forbinder området med Vestergade og Tølløsevej der fører til Tølløse station og butikkerne langs Jernbanegade. Ejendommen har en central placering og ligger i gåafstand fra centerfunktioner. Området er domineret af blinde veje, som er forbundet af et net af stier der gør det muligt for bløde trafikanter at bevæge sig i området på tværs af villaveje og mellem grønne områder. Således løber der 3 stier langs med ejendommen og forbinder to grønne områder der flankerer lokalplanområdet.
Ejendommen har indtil fornyligt været en integreret daginstitution, grunden er derfor indrettet som legeplads. Bygningen er centralt placeret og deler grunden op i en østlig og vestlig del. Den østlige del er domineret af befæstede arealer (parkering, terrasse, cykleområder) og den vestlige del af grunden er domineret af solitær træer, krat/skov beplantning og klippede græsflader. Terrænet falder fra midten af grunden 2 meter mod vest over en afstand på 30-40 meter. I den nordlige del af grunden ligger en mindre bakke (konstrueret til leg).

Lokalplanområdet i forhold til Tølløse by

Lokalplanområdet set fra nord/øst (januar 2015)

Lokalplanområdet set fra syd/vest (januar 2015)