Bæredygtighed

Lokalplanen er vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

Byggeri og planlægning

Der stilles ikke krav om lavenergibebyggelse, da lokalplanen vedrører anvendelsen af en eksisterende bygning. Fremtidigt byggeri opføres i henhold til det enhver tid gældende bygningsreglement.

Transport

Lokalplanområdet ligger i direkte tilknytning til det interne stinet i parcelhusområdet. Området er centralt placeret i Tølløse, tæt på indkøbs muligheder og kollektiv trafik. Skoler og daginstitutioner er beliggende i gå og cykelafstand.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling.

Natur

Lokalplanen sikrer et eksisterende beplantningsbælte. Bæltet har karakter af krat/skov med diversitet i både arter og alder. Beplantningens forholdsvis vilde karakter udgør et levested for dyr og planter i et parcelhusområde der er præget af et højt plejeniveau, og er derfor interessant naturmæssigt dog på et meget lokalt niveau.
Beplantningsbæltet har hidtil været offentligt tilgængeligt, men bliver ved salget af ejendommen privat område.

Sundhed og trivsel

Lokalplanområdet er beliggende i et parcelhusområde med et internt stinet der forbinder en række grønne friarealer.