Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Der skal ansøges om byggetilladelse efter lokalplanens vedtagelse, inden ejendommen kan anvendes som helårsbolig. Ligeledes skal der ansøges om byggetilladelse til opførelse af udestue.