Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Der vurderes, at der ikke forudsættes tilladelser fra eksterne myndigheder for at realisere lokalplanen.