Baggrund

Baggrunden for at etablere koldhallen er at give mulighed for at Mørkøv Handels-, Håndværker og Borgerforening kan opbevare de maskiner de bruger i forbindelse med vedligehold af det grønne område ved Rævebjerg samt til det årlige kræmmermarked i umiddelbart nærhed af hvor de skal bruges. Tilbygningen til Spejdergården med toilet og bad vil være en stor hjælp ved det årlige kræmmermarked, såvel som ved den daglige brug af Spejdergården og de grønne områder ved Rævebjerg.

Formål

Formålet med lokalplanen er at sikre muligheden for etablering af en koldhal til opbevaring og almennyttige formål samt derudover en tilbygning med servicefaciliteter indenfor lokalplanområdet.