Borgerinddragelse

Lokalplanforslaget var udsendt i offentlig høring i otte uger fra den 22.03.2016 til den 17.05.2016 og der blev afholdt borgermøde om lokalplanen den 12.04.2016.

I forbindelse med den offentlige høring indkom der tre høringssvar. Behandlingen af høringssvarene kan ses her: Behandling af høringssvar