Lokalplanens indhold

Inden for delområde A er det muligt at opføre en koldhal på maksimalt 8,5m i højden hvis areal maksimalt er 600m2, og med en adgangsvej til Rævebjerg. Der er i lokalplanen fastsat bestemmelser for at koldhallen skal placeres i delområde A samt at den skal have betongulv. Lokalplanen fastlægger desuden bestemmelser for opbevaring på området uden for koldhallen.
Inden for delområde B er det muligt at opføre en tilbygning med servicefaciliteter til det eksisterende anneks på maksimalt 45 kvm. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for tilbygningens højde og udtryk, der skal følge den eksisterende bebyggelse.