Servitutter

Der gøres opmærksom på at der er både en spildevands- og regnvandsledning der løber langs det nord-østlige skel på delområde B. Disse rørledninger skal der på lovmæssig vis tages hensyn til ved nyt byggeri og anlæg.
Dokument lyst d. 5.12.2014 om salg og udstykning
Holbæk Kommune har solgt og udstykket Spejdergården med et dertilhørende mindre delareal på betingelse af anvendelsen til offentlige formål af almennyttig interesse, samt at ejendommen kan anvendes til foreningshus for spejderkorps.