Borgerinddragelse

Den 11. december 2017, blev der afholdt et formøde med bestyrelsen for Hf. Rørvangsparken og Hf. Granløseparken. Til mødet blev det konkrete ønske fra bestyrelserne, i forhold til bebyggelsesprocenten på kolonihavehusene og øvrig bebyggelse drøftet.

Lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.