Borgerinddragelse

Der er blevet afholdt et informationsmøde den 1. december 2011 på Nr. Jernløse Skole, hvor der blev indhentet forslag til lokalplanen. Der er desuden blevet informeret om planen på dialogmødet på Nr. Jernløse Skole den 7. marts 2012.

Der blev afholdt et borgermøde i høringsperioden. Mødet blev holdt på Nr. Jernløse Skole den 28. juni 2012.

På borgermødet blev især adgangsforhold til lægehuset diskuteret. Især for gående, som i mange tilfælde vil være ældre fra plejehjemmet Åvang. Der er ikke fortov langs Nørupvej på den side, hvor lægehuset ligger. Byrådet besluttede, at et fortov på Nørupvej skal indgå i byrådets kommende anlægsprioritering.