Nuværende forhold

Lokalplanområdet er beliggende i centerområdet i Regstrup by ved Nørupvej og omfatter matr.nr. 8k og del af 8o Regstrup By, Nr. Jernløse, se bilag 1.

Arealet henligger i dag som grønt område og butiksareal med SuperBrugsen og parkeringsplads. Området fungerer delvist som grønt område for de nærmestboende. Der findes stier på området og gode forbindelser til andre dele af byen. Områderne omkring lokalplanområdet er domineret af parcelhusområder omkring Agergårdsvej og Blomsterkvarteret. Der findes også en børneinstitution tæt ved.