Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et konkret projektforslag. Realisering af lokalplanen vil blive gennemført på ejers foranledning. Lokalplanen anviser hvordan området må udnyttes og beskriver hvilken karakter området vil få.

Lokalplanen medfører ingen handlepligt og beskriver ikke, hvordan lokalplanens bestemmelser skal realiseres. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.