Servitutter

Nedenstående servitutter aflyses ikke af lokalplanen.
Ejer- og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 8k, Regstrup By, Nr. Jernløse
Dokument lyst den 14.01.1985 nr. 1263-21 om forsynings- og afløbsledninger.
Servitut til sikring af ledninger og brønde. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.

Dokument lyst den 05.10.1990 nr. 17677-21 om adgangsforhold mv.
Servitut om etablering af en sti. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 8o, Regstrup By, Nr. Jernløse.
Dokument lyst den 14.01.1985 nr. 1263-21 om forsynings- og afløbsledninger.
Servitut til sikring af ledninger og brønde. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.

Dokument lyst den 28.03.1989, nr. 5449-21, om forsynings-/afløbsledninger mv.
Servitut til sikring af spildevandsledninger og brønde. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.