Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Holbæk Kommune er myndighed inden for lokalplanområdet.