Borgerinddragelse

Der er afholdt forfase med indkaldelse af idéer og forslag, herunder møde ved Lokalforum Mørkøv, den 10. august 2016, kl. 19 i Multihuset, hvor spørgsmålet omkring stationens fremadrettede anvendelse blev drøftet. Der fremkom i idéfasen et forslag på vegne af flere lokale foreninger og interessenter med konkrete forslag til anvendelse af stationen, herunder foreningsformål, caféfunktion, mødelokaler, øvelokaler til musikere, udstillingslokaler m.v.
Idéerne er inddraget i udarbejdelsen af lokalplanen.
Planforslagene var i offentlig høring fra den 10. februar 2017 til den 7. april 2017. Der indkom 2 høringssvar, hvori der ikke var indvendinger mod planforslaget.

Behandling af høringssvar

Høringssvar, der blev indsendt i den offentlige høringsperiode kan ses her: høringssvar.pdf