Lokalplanområdet

Stationsområdet er beliggende centralt i den nordlige del af Mørkøv by, umiddelbart øst for Hovedgaden. Stationen ligger som et
stoppested på Nordvestbanen mellem Kalundborg og Holbæk. Stationsbygningen har mistet sin oprindelige funktion, men er et
væsentligt element i kulturmiljøet, og ønskes derfor bevaret. Det forudsætter, at der gives mulighed for ny anvendelse af
bygningen, så der kan skabes nyt liv og indhold. Mørkøv er opstået omkring stationsbygningen i 1870'erne. Bygningen er opført i
samme stil som stationsbygningerne i Tølløse og Jyderup og har derfor væsentlig lokalhistorisk værdi. Den flotte, langstrakte
bygningskrop danner en fin afgrænsning mod Jernbanevej og spiller fint sammen med boligerne og det gamle hotel på den
modsatte side af vejen. Stationsbygningen er en solid, muret bygning bestående af tre sammenbyggede bygningskroppe.
Bygværket har et enkelt men stærkt udtryk, med fine detaljer (spærender, fremspring i murværk, tofarvede vinduer).