Bæredygtighed

Stationen er beliggende centralt i Mørkøv. Udnyttelse af de eksisterende bevaringsværdige bygningsrammer vurderes at være udtryk for bæredygtighed såvel i forhold til udnyttelse af eksisterende bygningsrammer som i kulturhistorisk sammenhæng.

Byggeri og planlægning

Lokalplanen indebærer ikke mulighed for etablering af nybyggeri.

Transport

Lokalplanområdet ligger i direkte tilknytning til jernbane og busforbindelser.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer.

Natur

Der er ikke særlige naturværdier inden for området.

Sundhed og trivsel

Den eksisterende stationsbygning har stået tom i en årrække og bidrager således ikke positivt til bymiljøet omkring Mørkøv Station. Med lokalplanens udvidelse af anvendelsesmulighederne er det intentionen, at der igen tilvejebringes aktivitet og liv i og omkring bygningen, der kan medvirke til styrket bymiljø på et væsentligt sted i byen.