Lokalplanens gennemførelse

Mørkøv Station er ejet af DSB. Ændret anvendelse af bygningen forudsætter udarbejdelse af nærværende lokalplan samt evt. byggetilladelse. Ændringerne gennemføres på privat initiativ.