Servitutter

Nedenstående servitutter aflyses ikke af lokalplanen.
Ejer og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.
Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 54d Mørkøv By, Mørkøv:

16.07.2009-11540-21
Dok om Banedanmarks rettigheder over DSB´s ejendom på Mørkøv Station.
Prioritet forud for al pantegæld