Baggrund

Holbæk Kommune har solgt det tidligere ældrecenter med henblik på en omdannelse af bygningerne fra plejehjemsformål til boligformål. Da den eksisterende lokalplan udlægger arealet til offentlige formål udarbejdes nærværende lokalplan med det formål, at muliggøre et konkret ombygningsprojekt til boligformål.

Formål

Formålet med udarbejdelse af lokalplanen er, at muliggøre et konkret projekt for ombygning af de eksisterende bygninger til boliger. Det er formålet med lokalplanens bestemmelser at sikre, at de eksisterende kvaliteter i området fastholdes og understøttes. Der udlægges ikke med lokalplanen byggefelter til opførelse af nybyggeri, og det eksisterende grønne haveareal vil således fremadrettet også bestå som grønt haveareal for de kommende boliger.