Borgerinddragelse

Lokalplanen vurderes kun i meget begrænset omfang at indebære ændringer for det bestående miljø, såvel visuelt som funktionelt. Lokalplanforslaget var i offentlig høring fra den 7.juni 2018 til den 21. juni 2018. Der indkom ikke høringssvar i den offentlige høringsperiode.

Behandling af høringssvar

Der indkom ikke høringssvar i den offentlige høringsperiode.