Bæredygtighed

Holbæk Kommune arbejder for en bæredygtig udvikling, herunder nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.

Byggeri og planlægning

Ved ombygning af eksisterende bygninger vil disse opnå tidssvarende isoleringskrav og dermed bidrage til at mindske energiforbruget.

Transport

Ved ombygning af eksisterende bygninger udnyttes den centrale placering i byen til en bæredygtig udvikling, ved brug af eksisterende infrastruktur, forsyning m.v. samt nærhed til bl.a. skole og institutioner.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling

Natur

Med lokalplanen berøres ikke naturforhold. Eksisterende grønt haveareal fastholdes, og vil dermed fortsat bidrage til områdets grønne karakter.

Sundhed og trivsel

Lokalplanen indebærer, at de eksisterende grønne arealer fastholdes som fælles opholdsareal for de kommende boliger.
Området er beliggende centralt i gåafstand og med god tilgængelighed til stier/grønne områder/indkøb/off. transport.