Servitutter

Nedenstående servitutter aflyses ikke af lokalplanen.
Ejer- og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 4c, Tølløse By

Nr. 1 lyst d. 25.06.1964 - Dok om adgangsbegrænsning mv.
Nr. 2 lyst d. 11.06.1969 - Dok om transformerstation/anlæg mv., overkørsel, fælles ind- og udkørsel mv.
Nr. 3 lyst d. 24.12.1969 - Dok om byggelinjer mv.
Nr. 4 lyst d. 27.02.1973 - Dok om forsynings-/afløbsledninger mv. Ikke til hinder for prioritering.
Nr. 5 lyst d. 03.11.1976 - Dok om oversigt mv.
Nr. 6 lyst d. 14.06.1979 - Dok om forsynings-/afløbsledninger mv., brønd mv.
Nr. 7 lyst d. 12.06.1984 - Dok om naturgas/anlæg mv. Prioritet forud for pantegæld.
Nr. 8 lyst d. 01.03.1994 - Dok om forsynings-/afløbsledninger mv. Ikke til hinder for prioritering.