Lokalplanens indhold

Lokalplanen udlægger et område til parkering for SOSU-skolen, som erstatning for de midlertidige parkeringspladser de bruger i dag syd for Nordvestsjællands HF-VUC.
Med den nye placering, forbedres trafiksikkerheden i området, da en sti med skolebørn herved ikke krydses af biler.

Med det nye parkeringsareal, etableres et visuelt afskærmende beplantningsbælte mod boliger mod nord. Dette er for at hindrer indkigsgener, samt lysgener.
Mellem beplantningsbælte og boliger er udlagt en stiføring som bevares.