Bæredygtighed

Med projektet gives ny anvendelse til et eksisterende areal, der ligger ubenyttet hen, og som herved tilvejebringer mulighed for en mere hensigtsmæssig udnyttelse af de eksisterende funktioner. Tilsvarende sikres stiforbindelser gennem området og tilgængelighed til den grønne kile. En optimeret anvendelse af eksisterende arealer i byzone vurderes at ligge i naturlig forlængelse af almindelige bæredygtighedsprincipper.