Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanen kræver byggetilladelse samt ibrugtagningstilladelse fra Holbæk Kommunes byggesagsmyndighed.