Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Lokalplanen kræver byggetilladelse samt ibrugtagningstilladelse fra Holbæk Kommunes byggesagsmyndighed.