Borgerinddragelse

Lokalplanforslaget (og det medfølgende kommuneplantillæg) var i offentlig høring i perioden 12. juni til 7. august 2015. Holbæk Kommune modtog ikke høringssvar til planforslaget, og høringen har derfor ikke medført ændringer af planerne.