Lokalplanens indhold

Lokalplanen udlægger området til boliger, institutioner, offentlige formål, kontor- og serviceerhverv og andet erhverv svarende til miljøklasse 1, der kan indpasses i området uden genepåvirkning. Der fastsættes bevaringsbestemmelser og bebyggelsesregulerende bestemmelser, der sikrer, at eventuel ny bebyggelse indpasses i det eksisterende miljø.