Lokalplanområdet

Området ligger centralt i Holbæk ca. 100 meter nordøst for stationen og afgrænses mod nord af Jernbanevej, mod øst af Sankt Nikolaj Kirkegård, mod syd af Dampmøllevej og mod vest af Holbæk Kommunes administrationsbygning på Jernbanevej. Området er ca. 4600 m2, og fuldt bebygget med en kombination af villaer og mindre etageejendomme, der anvendes til beboelse, offentlige formål og liberale erhverv.

De fleste bygninger er opført i første del af 1900-tallet, og flere er udpeget som bevaringsværdige.