Baggrund

Planen udarbejdes efter et konkret ønske om at etablere ca. 70 tidssvarende plejeboliger samt servicefaciliteter i tilknytning til det eksisterende plejecenter Elmelunden. Plejeboligerne bliver opført som led i Holbæk Kommunes boligstrategi for ældre. Planen tager desuden udgangspunkt i Kommunens værdiprogram for fremtidens plejebolig i Holbæk Kommune.

Formål

Planens formål er at sikre, at de nye plejeboliger etableres i sammenhæng med de eksisterende plejeboliger og i samspil med de grønne omgivelser. Planen skal fastlægge rammerne for bebyggelse, parkeringsareal, adgangsforhold samt det offentlige grønne område syd for plejeboligerne.

Illustration

Download pdf af illustration her

illustration.pdf (552.4 KB)

Længdesnit

Download pdf af længdesnit her

længdesnit.pdf (1.5 MB)