Borgerinddragelse

Der blev afhold idemøde den 21. marts 2012 på plejecentret Elmelunden.
På mødet blev der talt om placering af det kommende byggeri, bevaring af grønt areal, adgangsforhold til Dyrskuepladsen samt om byggeriet skal opføres i 1 eller 2 etager. Desuden blev der talt om, hvilke aktiviteter Dyrskuepladsen i dag benyttes til og hvilken betydning det grønne område har for lokalbefolkningen.

Der blev afholdt borgermøde d. 16. august 2012 i forbindelse med lokalplanforslagets høringsperiode. Ca. 20 borgere mødte frem. De væsentligste punkter, der blev talt om, på mødet var:

 • Varmeforsyning
 • Indretning af selve plejecentret og udearealer
 • Vejadgang og arealreservation til vejføring
 • Stiadgang
 • Byggeri i et plan >< byggeri i to etager
 • Bevaring af grønt areal
 • Bygningens arkitektur

Der er efter behandling af høringssvar tilføjet bestemmelser om:

 • Stiadgang til lokalplanområdet samt stier internt i området.
 • Mulighed for etablering af en legeplads i delområde A
 • Etablering af sikkerhedsforanstaltninger og hegn
 • Mulighed for arealudlæg til vejføring.
 • Ibrugtagningsbestemmelser

Desuden er der tilføjet og/eller ændret afsnit i redegørelsen

 • Resume af ændringer foretaget som følge af den offentlige høring.
 • Resume af trafiksikkerhedsvurdering udarbejdet af COWI.
 • Konsekvens rettelser som følge af ændrede bestemmelser.