Lokalplanens gennemførelse

Området ejes af Holbæk Kommune. Lokalplanen anviser, hvordan området må udnyttes, og beskriver således, hvilken karakter området vil få.

Lokalplanen medfører dog ingen handlepligt, og planen siger heller ikke noget om, hvornår området realiseres. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen forventes at gennemføres, umiddelbart efter planens endelige vedtagelse, som led i Holbæk Kommunes boligstrategi for ældre.