Servitutter

Nedenstående servitutter aflyses af lokalplanen.
Ejer- og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.

Følgende servitutter er lyst på matr. 14 ax, Jyderup By, Jyderup.
Dokument lyst den. 28.11.2001 nr. 26647-21 om Lokalplan 50-65
Servitut om lokalplan med boligbebyggelse til formål. Servitutten er i strid med lokalplanen og aflyses. Påtaleberettigede er Holbæk Kommune.

Følgende servitutter er lyst på matr. 31b, Jyderup By, Jyderup.
Dokument lyst den 28.11.2001 nr. 26647-21 om Lokalplan 50-65.
Servitut om lokalplan med boligbebyggelse til formål. Servitutten er i strid med lokalplanen og aflyses. Påtaleberettigede er Holbæk Kommune.

Nedenstående servitutter aflyses ikke af lokalplanen.
Følgende servitutter er lyst på matr. 14ax, Jyderup By, Jyderup
Dokument lyst den 28.03.1895 nr. 906645-21 om hegn, hegnsmur mv.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettigede er Holbæk Kommune.

Dokument lyst den 22.07.1897 nr 906646-21 om hegn, hegnsmur mv.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettigede er Holbæk Kommune.

Dokument lyst den 25.03.1926 nr. 906647-21 om hegn, hegnsmur mv.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettigede er Holbæk Kommune.

Dokument lyst den 28.08.1984 nr. 22243-21 om Forsynings-/afløbsledninger mv.
Servitut om regn- og spildevandsledning på Dyrskuepladsen. Ledningerne forudsættes omlagt i forbindelse med byggemodning, hvorfor servitutten bør aflyses og eventuelt erstattes. Påtaleberettigede er Holbæk Kommune.

Dokument lyst den 02.06.1964 nr. 4897-21 om byggelinier mv.
Servitut om byggelinie til forlængelse af offentlige veje. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettigede er Holbæk Kommune.

Dokument lyst den 19.11.1969 nr. 15259-21 om hegn, hegnsmur mv. vedr. 14DF
Servitut om hegn mellem ejendommene og Skovvejen. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettigede er Hobæk Kommune.

Dokument lyst den 17.05.1983 nr. 011062 om vejbyggelinjer.
Servitutten er ikke i strid med lokal-planen og skal respekteres. Påtalebe-rettigede er Vejdirektoratets vejbesty-relse.
OBS: I forbindelse med etablering af støjvold, indenfor vejbyggelinjen langs Skovvejen, skal der søges dispensation fra Vejdirektoratet.

Følgende servitutter er lyst på matr. 31b, Jyderup By, Jyderup

Dokument lyst den 28.08.1984 nr. 22243-21 om forsynings- afløbsledninger mv.
Servitut om regn- og spildevandsledning på Dyrskuepladsen. Ledningerne forudsættes omlagt i forbindelse med byggemodning, hvorfor servitutten bør aflyses og eventuelt erstattes. Påtaleberettigede er Holbæk Kommune.

Dokument lyst den 05.05.1986 nr. 13577-21 om forsynings- afløbsledninger mv.
Servitut om regn- og spildevandsledning på Dyrskuepladsen. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettigede er Holbæk Kommune.