Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Holbæk Kommune er myndighed indenfor Lokalplanområdet.