Baggrund

Lokalplanen udarbejdes på baggrund af byrådets ønske om at muliggøre en udvidelse af Bo- og servicecenter Tornhøj. Det er ønsket at etablere et nyt, tidssvarende plejecenter med boliger til handicappede. Handicapboligerne bliver opført som almene boliger. De nye boliger skal erstatte de eksisterende plejeboliger på Tornhøj samt på Skarridsøhjemmet. Det eksisterende Bo- og servicecenter Tornhøj ombygges i denne sammenhæng til bl.a. at huse administration, servicefaciliteter og aktivitetscenter. Der etableres rekreative, grønne områder for stedets beboere omkring boligerne. Lokalplanen udlægger området til offentlige formål og viderefører den anvendelse, som er i dag.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen har projektgruppen bag selve projektet været på inspirationstur til andre plejecentre, for at hente inspiration og viden om, hvordan de nye handicapboliger skal udformes. Der har desuden været afholdt workshop med projektgruppen og interessenter.

Formål

Lokalplanens formål er at:

  • muliggøre en udvidelse af det eksisterende Bo- og servicecenter Tornhøj.
  • sikre en sammenhængende bebyggelse.
  • sikre grønne rekreative faciliteter.
  • fastsætte bestemmelser for parkeringsareal og adgangsforhold.