Lokalplanens gennemførelse

Arealet er ejet af Holbæk Kommune. Området må ikke udstykkes yderligere.