Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Det vurderes, at der for at realisere planen, ikke skal søges tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.