Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Efter planlovens § 16, stk. 2, skal redegørelsen angive om gennemførelse af lokalplanen er afhængig af tilladelse eller dispensation fra andre myndigheder end byrådet.
Ophævelse af landbrugspligt
Der er noteret landbrugspligt på matrikel 2d i den sydlige del af lokalplanområdet. Ophævelse af landbrugspligt på lokalplanens område skal stiles til jordbrugskommissionen i Statsforvaltningen Sjælland inden området kan udstykkes og overgå til ny anvendelse.