Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg for området.
Du kan læse forslaget til kommuneplan her: Kommuneplantillæg 19

Kommuneplantillægget vedhæftes desuden som bilag bagerst i lokalplanens samlede pdf.