Servitutter

Nedenstående servitutter aflyses ikke af lokalplanen.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 1ac, 1bl og 1bm Torbenfeld Hgd., Frydendal
Dokument lyst den 01.11.1917 nr. 909465 om vej og færdselsret.
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet og er derfor ikke til hinder for lokalplanens realisering.
Påtaleberettiget er ejeren af Torbenfeldt Gods.

Dokument lyst den 20.05.1960 nr. 909466 om højspændingskabel.
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet og er derfor ikke til hinder for lokalplanens realisering. Påtaleberettiget er Seas NVE.

Dokument lyst den 04.03.1976 nr. 6450 om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv.
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet og er derfor ikke til hinder for lokalplanens realisering. Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.

Dokument lyst den 29.09.1981 nr. 22527 om regnvandsledninger.
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet og er derfor ikke til hinder for lokalplanens realisering. Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.

Dokument lyst den 03.08.1984 nr. 2960 om regnvands- og spildevandsledninger med tilhørende brønde.
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet og er derfor ikke til hinder for lokalplanens realisering. Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.

Dokument lyst den 28.01.1988 nr. 1891 om kabler mv.
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet og er derfor ikke til hinder for lokalplanens realisering. Påtaleberettiget er Seas NVE.

Dokument lyst den 29.03.1994 nr. 14072 om kollektivt varmeforsyningsanlæg.
Tilslutningspligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg (fjernvarme). Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet og er derfor ikke til hinder for lokalplanens realisering.
Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.

Dokument lyst den 11.06.2002 nr. 15486 om transformerstation og kabler.
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet og er derfor ikke til hinder for lokalplanens realisering. Påtaleberettiget er Seas NVE.

Dokument lyst den 25.06.2012 nr. 1003655264 om vandforsyningsledning.
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet og er derfor ikke til hinder for lokalplanens realisering. Påtaleberettiget er Mørkøv Vandværk.

Nedenstående servitut aflyses af lokalplanen. Ejer- og rådighedshaver har forpligtigelse til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.

Dokument lyst den 01.07.1943 nr. 1332 om transformerstation og kabler.
Servitutten vedrører lokalplanområdet og er til hinder for lokalplanens realisering. 10 kv ledning er beliggende langs det østlige skel af matr.nr. 1bl med en respektafstand op til 10 meter på hver side af ledningsmidte. Arealet må indenfor 5 meter fra ledningsmidte ikke benyttes til bebyggelse, stakke, have, vej eller gangsti langs med ledningerne eller til beplantning eller anbringelse af andre genstande af over 3 meters højde, ligesom der ikke må anlægges brønde indenfor en afstand af 10 meter.
Påtaleberettiget er Seas NVE.