• Forside /
  • Solcelleanlæg nordøst for Svinninge

10.12 Solcelleanlæg nordøst for Svinninge

Lokalplanen muliggør, at der indenfor lokalplanområdet kan etablereres et solcelleanlæg. Lokalplanen sikrer afskræmning af anlægget med et 2-5 m højt beplantningsbælte mod omgivelserne. Solpanelerne vil få en maks højde på 4 meter.

Lokalplanens status

Lokalplanforslaget (inkl. forslag til kommuneplantillæg nr. 14) er i høring i perioden fra den 11. marts 2020 til den 6. maj 2020. Herefter vil Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til forslaget.

Der afholdes offentligt møde om forslagene på Biblioteket i Svinninge onsdag d. 15. april 2020 i mødesalen, kl. 19:00 - 21:00.

Download en printvenlig version af lokalplanforslaget her. 

Download en printvenlig version af kommuneplantillægget her.

Geografisk afgrænsning

static-map

Spørgsmål og kontakt

Bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Holbæk Kommune senest onsdag d. 6. maj 2020.
Send gerne en mail til plan@holb.dk

Eller et brev til:
Holbæk Kommune
0899 Kommuneservice
att: Plan og Byg.