Bæredygtighed

Holbæk Kommunens strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.

Etablering af et solcelleanlæg vil understøtte målet om reducering af drivhusgasser, idet det forventes at etableringen af solcelleanlægget vil spare klimaet for udledning af op til 16.200 tons CO2 om året.