Energi og forsyning

Projektet vil bidrage til produktion af vedvarende energi. Ifølge ansøgers beregninger forventes solcelleanlægget at ville kunne forsyne omkring 6.100 husstande med vedvarende energi – beregningen tager udgangspunkt i at hver husstand har et gennemsnitligt forbrug på 3.440 kWh. Det forventes, at etableringen af solcelleanlægget årligt vil spare klimaet for udledning af op til 16.200 tons CO2 (ansøgers beregninger).