Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanområdet er privatejet, og lokalplanen udarbejdets på baggrund af henvendelse fra ejer.