Servitutter

Nedenstående servitutter aflyses ikke af lokalplanen. De har dog betydning for lokalplanen og indarbejdes i bindingskortet og evt. i bestemmelserne.

Ejer- og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.

 

Nr.  Tinglysningsdato Servitut Bemærkning  Vist på servitutplan Påtaleberettiget
19 

24.06.1980-

17020-21

Dok om højspænding mv, Ikke til hinder for prioritering, Vedr 13, 16A Master til højspænding vedrører lokalplanområdet. Jf. servitutten er der en deklarationsbælte på 15m fra yderste ledning. Deklarationsbælte vedrører lokalplanområde. Ja, indtegnet på grundlag af luftfoto, derfor ca. placering Andelsselskabet for Nordsjælland elektricitet. I dag Cerius A/S
27 

14.12.1992-

22060-21

 

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv Vedr 16A, 19A, 20A Vedrører lokalplanområdet i form af en trykleding med slam fra Novo Nordisk Ja, 1 m deklarationsbælte Novo Nordisk A/S
35

09.03.1993-

3873-21

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv Vedr 1A,3A Akt 20-A438 Vedrører lokalplanområdet i form af en trykleding med slam fra Novo Nordisk Ja, 1 m deklarationsbælte Novo Nordisk A/S
38 

13.07.2018-

1009959794

10 kV jordkabelanlæg Vedrører lokalplanområdet Ja, 1 m deklarationsbælte Cerius A/S