Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Dyrehold

I forbindelse med etablering af dyrehold skal reglerne vedrørende husdyrhold overholdes, og etablering af dyreholdet kan kræve tilladelse afhængig af antallet af dyr og læskurenes størrelse.