Målsætninger om bæredygtighed

Opførelsen af et solcelleanlæg er i overensstemmelse med Holbæk Kommunens strategi og handleplan for bæredygtig udvikling, der opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling. Blandt anden ift. at reducere udledningen af drivhusgasser, herunder udledningen af CO².